Eğitim Videolarımız

DEMO ve KURULUM TALEBLERİNİZ için

Eğitim Videoları

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Otomatik yedekleme
Merkez Bankasından Günlük kurların çekilebilme
Firmalar Arası veri Aktarımı Manuel
Firmalar Arası veri Aktarımı Otomatik
Listeleri her formda çağırabilme ve listelere her yerde ekleme yapabilme
Düzenlenebilir kolonlar (liste biçimlendirme)
Gelişmiş sağ tuş menüleri
Listeler Arama
Filtreli Arama
Sınırsız sayıda yeni firma açabilme
Raporların Excel, XML, PDF, Text vs. formatlarına aktarımı
Ağ Ortamında çok kullanıcılı olarak kullanabilme
Otomatik versiyon güncelleme
Güvenli ve Kolay Yönetilen Veritabanı Yapısı
Sürükle bırak yöntemiyle kolay form (fatura gibi) dizaynı
Kopya ekle ile her kartın, ve fişin alternatif kopyalarını üretebilme
Seçimi süz tuşu ile üstünde bulunduğunuz kayıdın ortak kayıtlarını anında süzebilme
Kayıt süz ile listede istediğiniz birden fazla koşul ile filtre uygulayabilme
Yetki filtreleri ile izin vermediğiniz alanların görülmesine engel olabilme
Listelere varsayılan filtre uygulayabilme
Kullanıcıları yetkilendirme : Tüm modüllerde ve tüm işlemler için okuma, yazma, silme ve değiştirebilme yetkileri
Yeni yıl devir işlemleri
Min. Max. seviye Uyarıları
Maliyet Analizini FIFO veya Ortalama maliyet yöntemine göre yapabilme
Yedek alma ve Yedek Geri Yükleme (manuel)
Her kayıdın kimin tarafından yapıldığı, değiştirildiği bilgisinin tutulması (kayıt geçmişi)
Excelden programa veri aktarabilme
Modüller arası tuşlar ile geçiş
Barkodun her yerde her listede kullanımı
Özel kod listelerine uymaya zorlama
Sorgular modülü ile SQL dilini kullanarak istediğiniz raporu kendiniz oluşturabilirsiniz
Koşullu biçimlerdirme ile listeleri istediğiniz koşula göre renklendirebilme
Kur geçmişi ve raporları
Stok sıfırın altında iken satış yaptırtmama özelliği
Satış da stok sıfırın altındaysa uyarma özelliği
Stok mevcudu eksiye düştüğünde bile satış yaptırtabilme
Sistem dövizinin kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi
Liste içerisinde kelime arama özelliği
Belge Onayı ile Onay Yetkisi olan kullanıcıların belgeleri onaylaması veonaylanan belgelerin silinememesi
Skin desteği
Tema rengi seçebilme
Gelişmiş sol menü ve ribbon
Dövizli Çalışma

Profesyonel rapor modülü

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Profesyonel rapor modülü

Stok kartları

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Max. Min. Stok mevcudu uyarısı
Bağımlı stok birimi tanımı yapabilme (1 kolide 24 adet vardır gibi bir tanım yapabilme)
Stoğun depo mevcutlarını görebilme
Stok kartına lokasyon tanımları yapabilme, lokasyonlarla Alış Satış ve stok lokasyon hareketleri yapabilme
Stoğa ait tüm alış, satış ve alternatif fiyatların tanımlanabilmesi
Tevkifatlı stok tanımı
Ötv oranı girebilme
Stoğa sınırsız sayıda resim ekleyebilme
Stok kartına anında barkod tanımlayabilme
Stoklara otomatik barkod üretebilme ve Barkod yazdırma
Barkodları her türlü etikete yazdırabilme ve özel barkod yazıcıları ile çalışabilme
Barkod hata denetimi
Üretilecek stoğa hızlı üretim için hammadde listelerini stok kartı penceresinde girebilme
Farklı para birimleri ile stok fiyatı verebilme
Stoğa birden fazla türde barkod tanımı yapabilme
Stok notları bölümü
Özel kodlar ile istediğiniz özel tanımı ekleyebilme
Stokları gruplayabilme
Teraziler ile çalışabilme
Fiyat ayarlama ile toplu satış fiyatı ayarlama
Kdv ayarlama ile stok kdv lerinin toplu düzenlenmesi
Stok seri numaraları ve garanti takibi
Barkoda özel birim, fiyat ve departman bilgisi tanımlayabilme

Cari Kartlar

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Cari Hesapları Gruplara ayırabilme (Alıcı, Satıcı, Masraf, Personel, Ortak)
Cari karta para birimi tanımlayabilme böylece bakiyesini hep seçtiğiniz para cinsinden görebilme
Cari karta varsayılan fiyat verebilme
Cari karta vade tanımı yaparak her fatura kesildiğinde otomatik vadelendirebilme
Cari karta fatura adresi ve sevk adreslerini farklı girebilme
Cari risk limiti verebilme
Cari karta özel plasiyer tanımı yapabilme (müşteri temsilcisi atamak gibi)
Cari kartı adresler modülüne kopyalayabilme
Cari karta özel fiyat ayarlaması
Cari karta sınırsız resim ekleme

Fatura

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Faturada tevkifat uygulayabilme
Ek Vergi (ÖTV)
Farklı para birimlerinden fatura kesebilme
Faturayı, nakit ile kapatabilme
Faturayı, banka havalesi kapatabilme
Faturayı, taksit ile kapatabilme
Faturayı pos kart ile kapatabilme
Faturada Plasiyer seçebilme özelliği
Plasiyer Kâr marjını belirleyebilme
Faturada, o fatura için toplam plasiyer primini hesaplayabilme
Faturada tek tuş ile tüm KDV leri iptal edebilme
Faturada irsaliye bağlantısı
Faturaya birden fazla irsaliye bağlantısı yapabilme
Faturada hizmet ve masraf satırı ekleyebilme
Faturada sınırsız dip iskontosu uygulayabilme
Faturada 4 adet satır iskontosu ekleyebilme
İskontoyu tutar olarak girebilmek
İskontoyu yüzde olarak girebilmek
Faturada net indirim uygulayabilme
Faturada sipariş bağlantısı
Satış faturası içinde net kârını görebilme
Satış faturasında satılan ürünlerin hangi alış faturalarından çıktığını görebilme (FIFO)
Fatura içinde stoğun fatura carisine göre hareketlerinin alınabilmesi
Faturaya vade ekleyebilme (Cari kartta daha evvel belirtilmiş vadenin otomatik eklenebilmesi)
Faturada 4 satır açıklama ekleyebilme
Faturada sevk tarihi yazabilme
Faturada sevk adresi yazabillme
Maliyet : Faturadaki masraf satırlarının stokların maliyetine ağırlıklı ortalamasın göre dağıtılabilmesi
Fatura ekranından çıkmadan yeni kayıt ekleyebilme
Faturanın para biriminin tek tuş ile değiştirebilir stok fiyatlarının otomatik farklı para birimlerine çevrilmesi
Alış faturalarında farklı depolardan giriş yapabilme özelliği
Satış faturalarında farklı depolardan çıkış yapabilme özelliği
Faturanın tüm yazıcılardan çıktı alınabilmesi
Fatura tasarımının sürükle bırak yöntemi ile kullanıcı tarafından tasarlanabilmesi
Faturada iken stok kartını açabilme
Faturada Seri-No nun otomatik artma özelliği
Faturada farklı birimler ile satış yapabilme
Alış-Satış iade faturaları kesebilme
Barkod ile hızlı satış yapabilme
Bir stoğa ait alış fiyatları değiştiğinde otomatik olarak fiyat güncelleme ekranı gelmesi
Fatura içerisinde faturaya bağlı irsaliyeleri görebilme ve bunlar üzerinde belgeno, tarih, irsaliye numarası ve özel kodlarını düzenleyebilme
Fiyat farkı faturası kesebilme : Fiyat farkı faturaları alış faturalarına bağlandığında maliyeti etkiler
Müstahsil faturası kesebilme
Masraf – Hizmet ve iskonto kartları oluşturabilme
Yazdırma yöneticisi ile faturaları toplu yazdırabilme
Faturada stoğun birim döviz fiyatının yazılıp otomatik TL karşılığının hesaplanıp TL birim fiyatı alanına yazılması
Faturada aynı barkoda sahip satırların tek bir satırda toplanması
Faturaya özel kur kullanımı
Faturadaki stokların seviyelerini görebilme
Faturada her satırın maliyetinin görülmesi
Faturada her satırın kârının görülmesi

Periyodik Faturalama

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Periyodik fatura planı yaparak günlük-haftalık-aylık otomatik fatura oluşturabilme
Periyodik faturaların yazdırma yöneticisi ile yazdırılması

Stok hareketleri

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Alış/Satış iade irsaliyelerinin kesilebilmesi
Faturalandırılmamış İrsaliyenin tek tuş ile faturalandırılması
Fire fişi ile fiilen eksilen ürünlerin mevcuttan düşülmesi
Devir fişi ile stokların mevcut değerlerini girme
Sınırsız depo tanımlayabilme
Depo bazında lokasyon tanımlama özelliği
Mal sayım fişleri ile hızlı sayım yapabilme
Sayım raporları ile günlere yayılmış sayım yapabilme
Sarf fişi ile firma içerisinde tüketilen ürünlerin mevcuttan düşülmesi

Depo

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Tek ekranda depolardaki mevcut stokları görebilme
Depolar arası stok transferi yapabilme

Profesyonel Üretim

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Üretim reçeteleri oluşturma
Üretim reçeteleri ile üretim emirleri verme..
Aşamalı üretim ile üretimin aşamalarını takip etme ve yönlendirme
Üretilen ürünün maliyetini çıkartabilme..
Üretim firelerinin otomatik hesaplanması
Çoklu mamül üretimi(Ürün parçalama)..

Fason üretim

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Fason olarak başka bir firmaya yaptırılan mamüller için mamül, yarımamül, hammadde takibini yapar
Verilen fason ve alınan fason fişleri ile hem dışarı verilen fason üretimleri hem de fason olarak kendi ürettiğimiz mamüller takip edilebilir
Kaydedilen fason fişleri fişin tipine göre stok hareketlerinde bir giriş veya bir çıkış hareketi oluşturur
Fason fişlerinin carilere etkisi ise dekont ya da faturalarda bir hizmet faturası olarak gerçekleşir

Hızlı Üretim

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Hızlı üretim ile hammaddeleri önceden tanımlanmış ürünleri hızlı üretme
Hızlı üretim reçeteleri oluşturabilme
Üretilen ürünün maliyetini çıkartabilme

Sipariş/Teklif

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Teklif verme
Teklifi tek tuşla siparişe çevirme
Siparişin içerisindeki stokların karşılanma durumunu tek tek görebilme
Siparişleri tek tuş ile faturalayabilme
Siparişleri peyderpey karşılama
Sipariş için ödeme planı oluşturabilme
Siparişte KDV tevkifatı uygulayabilme
Siparişi üretime sevk edebilme
Sipariş hazırlama modülü
Sipariş hazırlama modülü ile özel sipariş hazırlama denetimi
Siparişte sevk adresi girişi
Siparişte plasiyerli çalışma
Siparişin Üretim durumunun izlenebilmesi (Üretim aşaması çalışırken bağlı siparişin üretim durumunun çalışması)
Siparişlerde ve tekliflerde aynen faturadaki gibi iskonto, masraf, hizmet satırları ekleyebilme
Siparişi irsaliyelendirmek

Dekontlar

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Borç-alacak dekontları oluşturabilme (cariyi belgesiz borçlandırma veya alacaklandırma)
Dekontlarda vade uygulayabilme
Toplu Dekont ile birden fazla kişiyi periyodik borçlandırabilme
Toplu Dekont ile personel maaşlarının ayarlanması

Çek/Senet

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Sıralı çek/senet girişi yapabilme
Müşteri çekini/senedini cirolayıp başka cariye çıkabilme
Müşteri çekini/senedini bankaya takasa gönderebilme
Çek/senetleri tek tuş ile tahsil edebilme
Çek/senet tahsillerinde provizyon masrafı girebilme
Çek/Senetleri karşılıksız olarak işaretleyebilme
Çek/Senetleri iade edebilme

Kasa

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Kasalar arası virman
Aynı kasaya farklı para birimleri ile para atabilme
Kasa tahsil
Kasa ödeme
Toplu ödeme/tahsil giriş fişleri
Kasadan döviz alma/satma
Kasadan bankaya para yatırma/para çekme
Masraf Carisi ile başka cari hesap adına ödeme yapmak (Avukatlık ve Müşavirlik ofisleri için çözüm)

Banka

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Bankalar arası virman
Pos kart tahsil
Pos kart ödeme
Havale işlemleri
Banka işlemi girme
Pos kart banka komisyon oranlarının girilebilmesi ve otomatik kesintileri hesaplanması

Taksit

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Taksit Planları
Carinin borcunu ve alacağını taksitlendirebilme
Faiz uygulama
Taksit de peşinat alma
Taksit planlarını ayrı ayrı görme
Taksitleri FIFO ya göre tahsil etme
Taksitleri tek tek tahsil etme
Tahsilat tutarından az tahsil yapabilme
Ödenecek tutarı girerek istenilen tarihlere taksitlerin otomatik oluşturulması
Ödenecek taksit sayısı girerek istenilen tarihlere taksitlerin otomatik oluşturulması

Adres defteri

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Girilen cari kartların otomatik adres defterine aktarılması
Tüm ölçülere göre adres/etiket basabilme

Görevler

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Anımsatıcı ile görevlerin periyodik zamanlarda hatırlatılması
Görevlerin durumları, tamamlandı devam ediyor ve iptal edildi şeklinde işaretlenmesi
Tahsil görevleri oluşturarak yapılacak olan tahsilatların kim tarasfından ve kimden ne kadar tahsil edileceğinin girilebilmesi

Bugün raporları

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Vadesi gelen faturaların listelenmesi
Vadesi gelen çek senetlerin listelenmesi
Minimum seviyeye gelen stokların dökümü
Bugün Ulaşması Gereken Verilmiş Sipaişler
Bugün Karşılanması Gereken Alınmış Siparişler
Portföydeki vadesi gelen çek senetlerinizin listelenmesi
Vadesi Gelen Cirolu Çek Ve Senetler
Vadesi Gelen takasdaki Çekleriniz
SQL dili kullanılarak yukarıda listelenen raporların kullanıcı tarafından oluşturulabilmesi

Entegrasyonlar

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Tüm Hugin yazarkasa ve POS makinaları ile entegrasyon
El terminali entegrasyonları

Web Servisleri

Açıklama/Eğitim Filmi Verim Basic Verim Smart
Uzak sunucuya otomatik yedekleme ile yedeklemeyi bize bırakın
Web Ekstre ile müşterilerinizin kendi ekstreleri internetten onlara vereceğiniz şifre ile görmesini hatta fatura ayrıntılarına kadar incelemelerini sağlayın sipariş durumu ile müşterilerinizin siparişlerinin hazırlık aşamalarını onlara izlettirin
Şantiye hesabı
Otomatik Versiyon Güncelleme
Verim Retail (hızlı satış) tanıtımı
Verim Free kullanımı
YUKARI